vrijdag 27 november 2015

Fablab Flevoland naar de top van de Nederlandse Fablabs.

Er is in twee weken heel veel positiefs gebeurd, dankzij de bereidwillige opstelling van Flevobike en de geweldige inzet van de vrijwiligers van het Fablab Flevoland. Er is een sfeer gegroeid die aanstekelijk werkt en zaken in een stroomversnelling brengt.

Om als stichting zonder subsidie te overleven moet je het hebben van de inzet van de vrijwilligers. Met voldoende actieve vrijwilligers, die niet bang zijn de handen uit de mouwen te steken, kun je veel bereiken. Momenteel zijn de inkomsten van het Fablab Flevoland nog niet toereikend om huur te betalen voor de extra m2 die het Fablab in het gebouw van Flevobike in gebruik heeft genomen.
Maar gelukkig zijn de vrijwilligers bereid en in staat om naast de inzet voor het Fablab te helpen bij het uitvoeren van werkzaamheden voor Flevobike. Hiermee worden de vennoten van Flevobike ontlast van werkzaamheden waar ze zelf nauwelijks aan toe komen.

Door het samengaan van het Fablab en Flevobike in hetzelfde gebouw is er op hetzelfde moment een enorme uitbreiding ontstaan van de mogelijkheden. Vanaf nu kunnen dingen ontwikkeld en gemaakt worden waar we voorheen alleen maar van konden dromen.
Ik durf rustig te stellen dat op dit moment het Fablab Flevoland aan de top staat van de Nederlandse Fablabs wat de mogelijkheden betreft. Wat we bedenken kunnen we in principe ook maken. Wel vastbijten en doorzetting tonen om boven het gemiddelde uit te gaan stijgen.

De afgelopen week zijn afspraken gemaakt met diverse instellingen en bedrijven. Dit zal in de nabije toekomst vruchten gaan afwerpen. Ik heb daar een goed gevoel over.

Ontstaan vanuit mijn brein............Makers Space omstreeks 1984 in de SGL (Scholen Gemeenschap Lelystad).Het mooiste project uit mijn tijd als Technologie docent. Het Draaibank project heeft drie jaar gedraaid.

zaterdag 21 november 2015

Een geweldig geschenk van Flevobike!

Bij de start van Fablab Flevoland in 2012 hadden we een prachtige plek in de voormalige mediatheek van het leegstaande gebouw van de Agrarische Hogeschool in Dronten. Een vaste ontmoetingsplek waar alles gebeurde.
Na het slopen van dit gebouw en een tijdelijke ruimte in een van de andere gebouwen op het terrein van de Hogeschool, bleef alleen een beperkte ruimte bij Flevobike in Dronten over en de plek in de bibliotheek in Lelystad.
Mijn grote zorg, als initiatiefnemer van de Stichting Fablab Flevoland, hoe komen we aan een nieuwe geschikte ruimte? Een kloppend hart voor de Stichting Fablab Flevoland.


Drie weken terug belde onze Bibliolab manager Tim de Rijk mij....... “ Het is gelukt, ik ben aangenomen op het Architekten Bureau waar ik gesolliciteerd heb”. Ook dat nog,......nu valt de drijvende kracht binnen het Bibliolap in Lelystad en Dronten ook nog weg.


Op zo’n moment gaan de radertjes in mijn brein op volle toeren draaien.


Een andere collega vrijwilliger, die vanaf het eerste uur betrokken is geweest bij het opbouwen van het Fablab Flevoland en na meer dan 25 jaar trouwe dienst van zijn werkgever ontslag heeft gekregen, zou in mijn ogen een voortreffelijke Bibliolab manager zijn.
Een geluk bij een ongeluk zullen we maar zeggen.


Na een spoedberaad met het bestuur en een toezegging van onze collega om de taak van Bibliolab manager op zich te nemen is de brand enigszins geblust. Maar het grootste probleem,.... het kunnen beschikken over een betaalbare, geschikte werkruimte c.q. ontmoetingsplek moet opgelost worden om weer een groeiende, hechte en actieve club te worden.


Vanaf de sloop van de oude Agrarische Hogeschool heb ik gelonkt naar een uitbreiding van de ruimte voor het Fablab in het gebouw van Flevobike. Flevobike zit wat ruimte betreft ruim ruim in de jas. Vorige week tijdens een bezoek bij Flevobike, samen met onze nieuwe Bibliolab manager Danny Brandt, voelde ik in het gesprek met mijn zoons (eigenaren van Flevobike) dat er bereidheid is om na te denken over een eventuele uitbreiding van de ruimte voor het Fablab....... Nieuwe mogelijkheden!
Een geweldig geschenk van Flevobike!
Het moment om actie te ondernemen en verder te werken aan de uitbouw van het Fablab idee.


Ik heb een drukke, maar heerlijke week gehad. Mijn brein heeft overuren gemaakt.
Om nog even bij het brein te blijven: ....Vandaag ga ik samen met Gerrit Hoff, vrijwilliger bij het Fablab, naar het congres “Het Fitte Brein” in het Congrescentrum De Pijler in Lelystad.

Hieronder in het krantenartikel het resultaat van een brainstormsessie,.. lang geleden.

zondag 15 november 2015

Te ver voor de muziek uitlopen.

Er zijn dagen dat ik barst van nieuwe ideeën. Geconsenteerd denken lukt mij het beste tijdens lange fietstochten. Mijn fantasie kent dan nauwelijks grenzen en ik zie de combinaties van dingen helder voor mij. Mijn denkproces gaat dan zover dat ik het idee in grote lijnen tot uitvoer kan brengen. 
Als je met je gedachten te ver voor de muziek uitloopt in een samenwerkingsband kan dat leiden tot misverstanden en zelfs tot tegenwerking. Veeldenkers zoals ikzelf, kennen dat verschijnsel heel goed en hebben daar vaak mee te maken. Het remt de vooruitgang en uitvoering van nieuwe projecten.

Mijn vader noemde mij altijd een fantast, als ik weer eens met een nieuw idee op de proppen kwam.
Als je de betekenis van het woord "Fantast" opzoekt en de positieve betekenis van het woord ziet ... 1) Denker 2) Iemand met een levendige fantasie 3) Iemand met een grote verbeeldingskracht 4) Bedenker, past dat naadloos bij mijn karakter. Daar moet echter ook nog een belangrijke eigenschap aan toegevoegd worden,..... een gedreven en gepassioneerde doorzetter die bewezen heeft dat hij vele ideeën tot uitvoering weet te brengen
Gaat het niet linksom dan maar rechtsom en "kan niet" past niet bij mij, vroeg of laat komen mijn ideeën tot wasdom.

Voordat ik te kampen kreeg met ernstige reumaklachten maakte ik veel zaken zelf of samen met mijn vrouw, die ook bijzonder veelzijdig is en waar ik altijd op kan rekenen.
Tegenwoordig ligt dat veel moeilijker. Ik ben nu veel meer afhankelijk van hulp van anderen. Projecten volgens mijn ideeën duren tegenwoordig in ieder geval vele malen langer. Dat is niet altijd even makkelijk als je ook nog een vervelende eigenschap van ongeduldigheid hebt. 

Om te voorkomen dat het vaker tot misverstanden leidt, zie ik in een blog de mogelijkheid om mijn gedachten te ventileren. Collega's krijgen dan de kans om mijn ideeën, die constant blijven komen, in alle rust te lezen. Ik hoop dat mijn blog een positieve bijdrage gaat leveren in de samenwerking met anderen. 
Op een blog kunnen reacties gegeven worden of vragen gesteld, waardoor de soep niet zo heet gegeten hoeft te worden als ze wordt opgediend.

Wat de titel van dit blog betreft, "Mijn brein is een innovatielab" lijkt mij een waarheid als een koe.
Is het niet zo dat alle innovaties ontstaan in het brein van mensen?

Hieronder een van de vele uitwerkingen als gevolg van mijn brein. ....Lang geleden!